Allmänna Villkor

Allmänt

Cashbackshopping.se är en lojalitets- och medlemstjänst som ger återbäring på köp och aktiviteter som våra medlemmar göra hos våra anslutna partners. Cashbackshopping.se, nedan benämnd tjänsten, drivs och ägs av Online Evolution Nordic AB (559087-1660), Haraldsfältsvägen 22, 226 51 Lund. Företaget har F-skattsedel och är momsregistrerat hos Skatteverket.

Genom ansökan om medlemskap samt vid användande av tjänsten accepterar du villkoren i detta avtalet i sin helhet.

Om tjänsten

Cashbackshopping.se är en kostnadsfri tjänst som ger sina medlemmar återbäring på köp i onlinebutiker, bokning av resor online samt vid användande av diverse onlinetjänster som är anslutna till tjänsten. Detta är möjligt då de anslutna butikerna betalar provision för de köp som vi förmedlar, provision som vi sedan delar med dig i form av cashback som tack för att du använder vår tjänst. Tjänsten är helt kostnadsfri för dig som kund om inget annat anges och ger dig pengar tillbaka, även kallad återbäring eller cashback, på dina köp, bokningar och andra på förhand specificerade aktiviteter hos våra samarbetspartners. Hur mycket återbäring du får framgår av respektive butikssida.

Medlemskap

För att kunna få cashback måste man vara medlem på tjänsten. Detta blir man enkelt på www.cashbackshopping.se genom att ange fullständigt namn samt emailadress och önskat lösenord alternativt genom att skapa ett konto genom att koppla sitt Facebook- eller Google-konto till tjänsten. Endast fysiska personer över 18 år med svenskt personnummer samt juridiska personer med svenskt organisationsnummer kan bli medlemmar.

Vid registrering erhålls en bonus om man genomför ett första köp, bokning eller tar del av ett prova-på-erbjudande inom 7 dagar från registreringen. Om detta senare skulle nekas kommer även bonusen att nekas. Bonus sparas 1 år varefter den förverkas om den ej hämtats ut.

Genom att registrera dig på tjänsten godtar du att vi kan komma att skicka personligt anpassade erbjudanden baserat på intressen och/eller tidigare köp från Cashbackshopping eller Online Evolution Nordic AB och dess samarbetspartners genom plattformen, nyhetsbrev, SMS-utskick och andra plattformar eller kommunikationsvägar. Skulle du inte önska att mottaga dessa erbjudanden längre kan du enkelt avregistrera dig från fler utskick genom länken som finns i dessa utskick, genom att ändra i inställningarna för ditt konto eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Det är förbjudet att skapa flera konton, konto i någon annans namn eller konton för påhittade identiteter eller att ange oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Skulle detta ske förbehåller sig Cashbackshopping.se rätten att kräva tillbaka all intjänad cashback, såväl utbetald som icke utbetald, och stänga samtliga konton utan förvarning.

Personer som missbrukar, vilseleder eller på annat sätt fuskar kommer stängas av från tjänsten och eventuell cashback kommer makuleras och/eller krävas tillbaka.

Om man ej önskar att vara medlem på Cashbackshopping.se längre kan man meddela detta till info@cashbackshopping.se så kommer kontot stängas och eventuell intjänad cashback och bonus tas bort.

Värva vänner

Som medlem kan man referera sina vänner till Cashbackshopping.se. Om din vän registrerar sig genom din värvningslänk får du som värvare 50 kr i bonus när din vän gör sitt första köp inom 1 månad från registreringen. Din vän får samtidigt en välkomstbonus under förutsättning att villkoren för denna är uppfyllda. Eventuellt fusk kan medföra avstängning från tjänsten samt att eventuell intjänad cashback eller bonus makuleras eller återkrävs. Bonus sparas 1 år varefter den förverkas om den ej hämtats ut.

Vid utbetalning får maximalt hälften av utbetalningen utgöras av intjänad bonus från registrering samt från värvning av nya medlemmar. Minst hälften av uttaget måste alltså bestå av insamlad cashback för att ett uttag ska kunna ske.

Intjäning av cashback

Medlemmar på cashbackshopping.se samlar cashback genom att handla hos anslutna butiker, boka resor med våra anslutna resepartners eller prova onlinetjänster. Varje ansluten partner har en specificerad procentsats eller fast summa som avgör hur mycket cashback varje butik ger. För en del butiker kan olika nivåer gälla vilket i så fall framgår på butikssidan i fråga. För att få cashback måste medlemmen logga in på Cashbackshopping.se och sedan gå till partnerbutiken via den länk som Cashbackshopping.se tillhandahåller genom att klicka på knappen ”Gå till…”. Köpet bör sedan avslutas inom samma session utan att andra sidor besöks och utan att klicka på någon annan länk innan köpet eller bokningen är avslutad.

Cashbacken beräknas utifrån det ordervärde som butiken rapporterar till oss. Detta exkluderar i normala fall eventuell fraktkostnad och i många fall moms och skatt. Om butiken rapporterar och betalar provision baserat på ordervärde exklusive skatt och moms kommer cashbacken beräknas på ordervärdet exklusive skatt och moms. Om butiken rapporterar och betalar provision baserat på ordervärde inklusive skatt och moms kommer cashbacken beräknas på ordervärdet inklusive moms.

Ingen cashback ges vid användande av presentcheckar eller presentkort. Om rabattkoder som du fått från andra källor än Cashbackshopping.se eller direkt av butiken används kommer cashbacken nekas.

En del butiker tillåter användandet av rabattkoder som du fått av Cashbackshopping.se eller direkt av butiken. Detta framgår i så fall i de särskilda villkoren för butiken i fråga. En del butiker tillåter användandet av specifika rabattkoder i kombination med cashback, detta framgår i så fall i de särskilda villkoren för butiken i fråga. En del butiker tillåter inte att cashback och rabattkoder kombineras. Om så är fallet försöker vi informera om detta i de särskilda villkoren för butiken i fråga. Vi kan dock aldrig garantera att ett köp kommer godkännas om en rabattkod som du inte fått av Cashbackshopping.se används utan det är upp till butiken att avgöra.

Cashback räknas som sedvanlig rabatt och är därmed heller inte skattepliktig. Om det enligt svensk skattelagstiftning eller genom myndighetsbeslut skulle krävas förbehåller sig Cashbackshopping.se rätten att lämna ut kontrolluppgifter över utbetald cashback till berörda myndigheter samt dra av eventuell preliminär skatt från utbetalning. Om skattskyldighet för cashback skulle bli aktuell åligger medlemmen själv att betala in denna skatt.

Hur mycket cashback som ges för respektive butik framgår på respektive butikssida. Vi gör vårt yttersta för att hålla informationen på dessa sidor aktuell och uppdaterad men är ej ansvariga för fel på dessa. Om en felaktig cashback skulle anges på en butikssida, oavsett skäl till den felaktiga angivelsen, förbehåller vi oss rätten att i efterhand justera cashbacken. Vid felaktig angivelse av cashbacken kommer den maximala cashbacken som ges vara hela den provision som butiken betalar för köpet även om en högre procentsats eller fast summa angivits på butikssidan. Cashbackshopping.se kan aldrig bli förpliktigad att ge mer cashback än butiken betalar för köpet.

Cashback sparas 2 år varefter den kan komma att förverkas om den ej hämtats ut.

Om köpet av någon anledning inte blir godkänt av butiken kommer cashbacken nekas. Vid utebliven betalning från butiken, oavsett anledning till att betalning uteblivit, kommer cashbacken makuleras och ingen utbetalning av cashback för köpet kommer ske. Cashbackshopping.se har rätt att avvakta med godkännande och utbetalning av cashbacken om butiken inte betalat för köpet även om det gått längre tid än vad som angavs på butikssidan för butiken vid köptillfället. De tidsangivelser som anges på butikssidorna är endast indikativa och ska ej ses som något annat. Vid resebokningar blir cashbacken tillgänglig för uttag först efter att resan utnyttjats och reseföretaget betalat för bokningen varför långa väntetider kan förekomma och är helt normalt.

Om köpet returneras eller bokningen avbokas eller på annat sett cancelleras (exempelvis genom så kallad no show) kommer cashbacken för detta köp makuleras eller justeras i enlighet med det uppdaterade ordervärdet för köpet eller bokningen i fråga.

Vi ansvarar ej för fel i tjänsten och för den information om butikerna som finns på sajten. Kontrollera alltid med butiken för aktuell och uppdaterad information.

Prova-på-erbjudanden

På Cashbackshopping.se kan du utöver att handla och boka resor online även prova diverse onlinetjänster. För dessa erbjudanden gäller särskilda regler vilket framgår från respektive butikssida. Cashback ges endast en gång per person/medlem för denna typ av erbjudanden om inget annat framgår.

Adblockers

För köpen ska spåras är det av yttersta vikt att inga så kallade adblockers är aktiverade samt att webbläsaren är inställd på att tillåta cookies. Om detta inte följs riskerar du att ditt köp inte spåras och du blir utan cashback.

Ospårade köp

Ibland händer det att köpet som gjorts inte blev spåras, t.ex. p.g.a. tillfälliga tekniska problem hos butiken eller i spårningen eller att adblockers eller liknande varit aktiverade. Om ingen cashback för ditt köp läggs in är det viktigt att först avvakta 48 timmar från köpet innan man kontaktar oss då de kan röra sig om fördröjningar i systemet. Har ingen cashback lagts in 48 timmar efter köpet kan du vidarebefordra order- eller bokningsbekräftelsen eller motsvarande i sin helhet till info@cashbackshopping.se så hjälper vi dig att efterregistrera köpet under förutsättning att alla villkor och instruktioner följts. Utan orderbekräftelse eller liknande i sin helhet kan köpet inte efterregistrerats och ingen cashback kan ges. Butiken kommer sedan kontrollera köpet i fråga och godkänna eller neka vår förfrågan. Köp som är äldre än 2 månader går ej att efterregistrera. Vänligen observera att efterregistrering medför att den tidsram som anges för utbetalning av cashback normalt sett inte håller då butiken manuellt måste kontrollera köpet i fråga. Vi förbehåller oss därför om längre tid till utbetalning om köpet måste efterregistreras.

Personuppgifter

Genom att registrera sig och använda vår tjänst godkänner man vår Integritetspolicy. Vidare garanterar man att man att de uppgifter man uppger är korrekta och aktuella.

Utbetalning

När medlemmen har uppnått ett saldo på minst 100,00 kr på sitt cashbackkonto kan begäran om utbetalning ske. Cashback utbetalas endast om saldot uppgår till minst 100,00 och endast i multiplar av 50 kr över denna summa, alltså 100 kr, 150 kr, 200 kr etc.

Cashbackshopping.se betalar ut cashbacken efter att eventuella särskilda villkor är uppfyllda, butiken godkänt köpet och betalat Cashbackshopping.se för detta. Före utbetalning kommer cashbacken och eventuell bonus kontrolleras och eventuella tidigare godkända köp och/eller bonusar som felaktigt godkänts kan då komma att nekas om villkoren ej varit uppfyllda.

För närvarande erbjuder Cashbackshopping.se följande utbetalningssätt:

 • Banköverföring genom Trustly
  • Banköverföring sker säkert genom Trustly. Du anger ditt peronnummer och loggar sedan in med bankdosa eller Bank-ID mot din bank och väljer sedan till vilket konto du vill få cashbacken utbetald till.
  • Cashbackshopping.se betalar eventuella avgifter för utbetalningen.
 • Paypal
  • Utbetalning sker till ditt Paypal-konto. Kontot måste stå i ditt namn för att utbetalningen ska ske.
  • Cashbackshopping.se betalar eventuella avgifter för utbetalningen. Paypal kan komma att debitera dig för växlingsavgifter eller liknande.
 • Superpresentkort
  • Utbetalning sker genom GoGifts Superpresentkort som sedan kan växlas till presentkort i ett stort antal butiker och reseföretag.
  • Cashbackshopping.se betalar eventuella avgifter för utbetalningen.
 • Biobiljetter
  • Utbetalning sker genom utskickande av digitala värdebevis via email som byts till biobiljetter hos SF Bio.
  • Cashbackshopping.se betalar eventuella avgifter för utbetalningen.
 • Skänk till välgörenhet
  • I samarbete med GoGift kan du välja att skänka din cashback till Röda Korset. Du får ett gåvobevis på summan som du skänkt.
  • Cashbackshopping.se betalar eventuella avgifter för utbetalningen.

Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att i framtiden debitera en administrationsavgift vid utbetalning. Minst ett utbetalningssätt kommer alltid att vara kostnadsfritt för medlemmen om en sådan avgift skulle införas.

Fullständiga och korrekta personuppgifter inklusive ett giltigt svenskt personnummer eller organisationsnummer krävs för att utbetalning ska ske. Om så krävs, enligt bedömning från Cashbackshopping.se, förbehåller vi oss att kräva strykning av den angivna identiteten och/eller adressen. Detta för att säkerställa att utbetalning sker till rätt person samt att de uppgifter som angetts är korrekta. Om detta blir aktuellt behöver vi en kopia av giltig ID-handling och/eller kopia av el- eller vattenräkning eller liknande alternativt kopia på bankutdrag. Om dessa uppgifter inte inkommer förhåller sig Cashbackshopping.se rätten att stänga kontot och makulera all cashback.

Vid eventuella tveksamheter angående utbetalning eller intjäning av cashback förbehåller sig Cashbackshopping.se sig rätten att avvakta med tills tveksamheterna uträtts. Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att kräva tillbaka eventuellt felaktigt utbetald cashback oavsett orsak för den felaktiga utbetalningen.

Force majeure

I händelse av situationer som är utanför vår kontroll förbehåller vi oss att åberopa force majeure. Detta skulle kunna vara, men ej begränsat till, situationer såsom arbetsmarknadskonflikt, strejk, lockout, krig, upplopp, eldsvåda, blixtnedslag, explosion, fel i kommunikationsutrustning eller myndighetsingripanden direkt eller indirekt relaterat till Cashbackshopping.se eller dess partners. I händelse av force majeure är Cashbackshopping.se ej skyldig at fullgöra sina skyldigheter och kan ej hållas ansvarig för eventuella problem relaterat till ovan nämnda situationer.

Cookies

Vad är cookies och vad använder vi de till?

En cookie är en liten, liten, textfil som sparas på din dator, surfplatta eller telefon när du besöker en hemsida, i det här fallet cashbackshopping.se. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår tjänst för dig som användare samt ger oss statistik om ditt användande av sajten.

Cookies används av oss på Cashbackshopping.se för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner samt för att underlätta din användning och förbättra din upplevelse. En del av dessa cookies är nödvändiga för den grundläggande funktionaliteten på webbplatsen, såsom att vara inloggad på ditt konto, medan andra används för att förstärka användbarheten och din användarupplevelse.

Ytterligare exempel på vad vi använder cookies till:

 • Spåra dina köp som du gör genom Cashbackshopping.se så du kan få återbäring.
 • Se till att hålla dig inloggad på ditt konto.
 • Samla in statistik över användandet av sajten för att förbättra tjänsten.
 • Se till webbplatsens sidor ser konsekventa ut och ge dig en bättre användarupplevelse.

Du behöver självklart inte acceptera att ta emot cookies om du inte vill och du kan närsomhelst stänga av och/eller radera cookies genom att använda verktygen i din webbläsare. Hur du ska gå tillväga beskrivs i din webbläsares hjälpavsnitt.

Tänk dock på att vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis kan sluta att fungera om du stänger av cookies och att du inte kommer kunna få återbäring om du stänger av cookies. Vi rekommenderar därför att du tillåter cookies när du använder vår tjänst så att du inte missar din cashback. För att tjäna cashback måste man använda en webbläsare som tillåter användandet av cookies.

Giltighet för avtalet

Cashbackshopping.se förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra detta avtal. Eventuella ändringar kommer kommuniceras till medlemmarna före ändringarna träder i kraft. Vid ändring av avtalet tillämpas det nya avtalet automatiskt vid fortsatt användande av tjänsten. Om du inte vill acceptera ändringarna kommer du ha möjligheten att stänga ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter till ett annat företag som kan komma att driva/äga Cashbackshopping.se i framtiden.

Svensk lag ska tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal. Om någon del i avtalet visar sig vara ogiltig eller ej tillämpbar ska övriga delar i avtalet fortfarande gälla. Eventuell tvist ska avgöras i allmän domstol med Tingsrätten i Lund som första instans.